Skolverket sågar flyttplanerna till Härnösand

OMLOKALISERING. Skolverket är kritiska till utredningsförslaget om att avdelningen som handlägger lärarlegitimationer ska flyttas till Härnösand. Man bedömer att flytten kan ge konsekvenser i upp till tio år, framförallt för skolor och elever.

Den statliga utredningen Ökad statlig närvaro i Härnösand redovisades förra sommaren. Särskild utredare Ingegerd Palmér föreslog bland annat att Skolverkets verksamhet med lärarlegitimationer ska flyttas till Härnösand. 

När utredningen nu är på remiss har Skolverket kommit med sitt yttrande. Skolverkets dom är att de avstyrker förslaget. 

I yttrandet skriver man att utredningen har “helt bortsett från konsekvenserna för skolan och gjort felaktiga bedömningar av Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer.” 

Login