Skolverket om digitaliseringen: Ny insats mot huvudmännen i höst

UTVECKLING. Skolverket har behövt ställa om sitt arbete med digitaliseringen helt under coronakrisen, samtidigt som de har en plan att följa och nationella proven ska bli digitala. Nu ska de göra en riktad insats för att hjälpa huvudmännen komma ikapp.

Efter att handlingsplanen för skolans digitalisering överlämnats till regeringen, fick Skolverket ta ett större ansvar.

Sedan tidigare har de i uppdrag att främja digitalisering, men nu står det i myndighetsinstruktionen att Skolverket har ett sektorsansvar. Myndigheten ska samordna statens arbete kring digitalisering i skolväsendet, heter det.

Det innebär både att stötta och vara pådrivande av digitalisering mot huvudmännen och andra myndigheter, förklarar Kjell Hedwall som är chef för avdelningen för skolutveckling på Skolverket.

Login