Skolverket och UHR kan få ordna prov för medborgarskap

UTREDNING. Nu presenteras förslag om hur det kan ställas språk- och samhällskunskapskrav för att få svenskt medborgarskap. Flera skolmyndigheter kan bli ansvariga för provet.

Medborgerliga plikter var temat vid en pressträff med justitieminister Morgan Johansson (S) under onsdagen, då han tog emot ett delbetänkande om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap. Ursprunget för utredningen och förslaget ligger hos Liberalerna, som drivit frågan länge och som fick in detta i januariavtalet, konstaterade justitieministern vid pressträffen.

Johansson noterade även att många andra länder har liknande krav och att det även finns ett förslag inom ramen för Migrationskommittén om att sådana krav eventuellt ska ställas även vid permanent uppehållstillstånd.

– Det har inte varit helt lätt att komma fram till vilken nivå på språkkunskaper som ska ställas och heller inte vilka myndigheter som ska ansvara för att kontrollera kraven, berättade utredaren Mari Andersson vid pressträffen.

Login