Skolverket ger tydligare besked om digitala lärverktyg

KORTNYTT. Skolverket har gått ut med vägledande information om vad som gäller med digitala lärverktyg och ersättningsskyldighet. Anledningen är att Skolinspektionen pekat ut ett fall som strider mot skollagen.

I skolan används digitala lärverktyg dagligen så som datorer och surfplattor. Eleven eller vårdnadshavare kan behöva skriva under ett avtal, när de får digitala lärverktyg, om att de kan bli ersättningsskyldiga om något går sönder. 

Skolinspektionen har konstaterat att sådana avtal om ersättningsskyldighet strider mot skollagen, då skolan inte får ålägga kostnadsansvar på elev eller vårdnandshavare på förhand.

Läs också: Otydligt vem som ska ersätta digitala lärverktyg

Login