Trion som ska göra OECD:s skola till svensk

UTBILDNING. Trion med störst makt i svensk skolpolitik, Gustav Fridolin, Aida Hadzialic och Anna Ekström, ska genomföra OECD:s rekommendationer om svensk skola. 

– Redan idag satsar regeringen på många av de åtgärder som OECD pekar på, sade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på presskonferensen. Han lyfte fram regeringens riktade insatser mot de tidiga åren.

Fridolin nämnde också det nyinrättade skolforskningsinstitutet och åtgärder för att minska lärarnas administrativa börda.

Angående OECD:s förslag att begränsa det fria skolvalet menar gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) att regeringen ser samma problem.

Login