Skolledarna: "Skolan är inte en allmän plats"

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men samtidigt är skolan ingen allmän plats och rektorn bär det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, skriver Skolledarnas förbundsordförande Matz Nilsson.

Av: Matz Nilsson
Förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund

"Skolan spelar en viktig roll när det gäller att väcka unga människors politiska medvetande” skriver Jesper Skalberg Karlsson (M) och Sofia Fölster (M) i sitt debattinlägg.

Låt mig först konstatera att jag delar skribenternas åsikt och ambition i frågan. Vi har mycket att vinna på om vi tidigt i skolan uppmanar eleverna att engagera sig i frågor som berör deras vardag och att vi ger dem grundläggande kunskaper kring hur och var påverkansarbetet kan ske. Det är en viktig hörnsten i skolans demokratiuppdrag där eleverna genom undervisningen får grundläggande kunskaper kring vår demokratiska konstitution och om våra grundlagar. 

Jag tror också skolan och samhället skulle vinna mycket på att om vi uppmuntrade eleverna att under sin skoltid aktivt starta och delta i olika föreningar, inom idrott, kultur, politik osv. Delaktighet under skoltid samverkar positivt till elevernas fostran till aktiva medborgare och att de får en mer givande skoltid.

Skolan ingen allmän plats

När det gäller politiska partiers besök i skolan är detta självklart även en viktig del i elevers demokratifostran. Att få ta del av olika partiers åsikter i olika frågor och att låta eleverna göra skolval är något jag tror har stor betydelse för ett aktivt medborgarskap. 

Sveriges Skolledarförbund har länge drivit frågan om att skolan måste vara öppen för att låta eleverna möta olika politiska partier. Vi vill inte som andra aktörer förbjuda politiska partier i skolan. Men här måste jag vara tydlig! Då skolan inte är en allmän plats är det rektor som ansvarar för skolans arbetsmiljö och att skolan är trygg och säker. Som lagen är utformad i dag innebär det om rektor säger nej till ett politiskt parti så säger man nej till alla partier. 

Fel med generellt förbud

Rättsinstanserna har varit tydliga på att det skall finnas påvisbara skäl till en eventuell avvisning, samtidigt som man inte definierat precisa skäl utan överlåter detta avgörande till rektor. Ordningsproblem har oftast uppstått när antidemokratiska partier på ytterkanterna besökt skolor. Vid flera tillfällen har polis tillkallats. Det är självklart inte bra och därför är det av stor vikt att rektor även fortsättningsvis har det yttersta ansvaret för skolans arbetsmiljö.

Sveriges Skolledarförbund har stor förståelse för dilemmat med de antidemokratiska partiernas etablering och närvaro i skolan. Att generellt förbjuda och stänga ute politiska partier från skolan vore dock ett hot mot såväl vår demokrati som mot våra barn och ungdomars rätt att lära sig och bilda sig en egen uppfattning om våra olika partier.

Bara invalda partier

Vi tror istället starkt på vår grundlag och på att vi, genom våra skolors förmåga att hantera sitt demokratiska uppdrag, kan möta dessa mörka krafter på kunskapens grunder. Skolan en viktig roll att spela och då framförallt genom att i undervisningen låta eleverna aktivt lära sig om de ideologiernas innehåll och konsekvenser.

Ett sätt att stödja och underlätta för rektors ställningstagande skulle kunna vara att, på lämpligt ställe, reglera att endast partier som finns representerade i en folkvald församling kan komma i fråga för skolbesök.

 

Forrige artikel M-ledamöter: Slopa kampanjförbudet i skolan M-ledamöter: Slopa kampanjförbudet i skolan Næste artikel Dags att överge det individuella lönesystemet Dags att överge det individuella lönesystemet