Skolinspektionschef lämnar – blir direktör i kommun

NAMN. Mikael Carstensen lämnar sin chefspost vid Skolinspektionen för att bli programdirektör i Örebro kommun.

Carstensen lämnar sin tjänst som chef för enheten för tillståndsprövning vid Skolinspektionen. Det är avdelningen som hanterar ansökningar från enskilda huvudmän om att få starta en fristående skola eller utbildning. Han har haft tjänsten i strax över ett år.  

Carstensen uppger att han själv var ansvarig vid Skolinspektionen för att implementera nya "ägar- och ledningsprövningen" av huvudmän för fristående skolor. 

Nu har han rekryterats till att bli programdirektör för barn och utbildning i Örebro kommun. Marlene Jörhag (KD), ordförande i programnämnden barn och utbildning, är nöjd med rekryteringen. Hon anser att det är positivt att Carstensen arbetat inom både kommunala och fristående skolor. 

Login