Skolinspektionen stänger friskola

TILLSYN. Skolinspektionen har beslutat att stänga Svenska Interkulturella Skolan i Stockholm. Det är en ovanlig åtgärd son bara inträffat ett fåtal gånger.

– Det har hänt fem gånger sedan 2011, säger Lena Högback, enhetschef på Skolinspektionen till Altinget.

Svenska Interkulturella Skolan är en friskola med cirka 200 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolinspektionens beslut innebär att Svenska Interkulturella Skolan får ett tillfälligt verksamhetsförbud från och med torsdagen den 28 december 2017. Förbudet gäller i 6 månader om inte bristerna åtgärdas innan dess. Skolinspektionen kräver att Svenska Interkulturella Skolan vidtar en rad åtgärder. Om bristerna åtgärdats kan Skolinspektionen besluta att huvudmannen får öppna skolan. Men om inte det händer kommer Skolinspektionen dra tillbaka tillståndet att driva skolan permanent.

Anledningen till den drastiska åtgärden är flera.

Login