Skolinspektionen: Dåliga huvudmän hotar skolans likvärdighet

LIKVÄRDIGHET. Många skolor har stora brister, konstaterar Skolinspektionen i årsrapporten för 2018. Huvudmännen gör ett bristfälligt kvalitetsarbete och har otillräckliga analyser av vad skolan behöver för att klara av sina utmaningar, på bekostnad av elever och lärare.

Ett tema i årsrapporten för 2018 är skolhuvudmännens strategiska styrning för ökad likvärdighet. I rapporten lyfter Skolinspektionen fram en rad problem som hänger ihop med att flera huvudmän inte är tillräckligt aktiva och gör satsningar för att möta skolornas behov. Detta har omfattande negativa konsekvenser.

Helene Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, menar att många huvudmän tycker att det är svårt att hitta träffsäkra åtgärder.

– En del huvudmän gör inte den analys som krävs för att hitta de åtgärder som får bäst effekt på skolan, säger hon till Altinget.

Login