Skolinspektionen: Bristande lärarstöd på yrkesgymnasier

GYMNASIET. Många elever får inte tillräckligt lärarstöd vid yrkesprogrammen. Det visar en granskning av 47 skolor med yrkesprogram som Skolinspektionen besökte i en oanmäld granskning under våren

Majoriteten av eleverna som observerades fick ett aktivt lärarstöd, men granskningen visar att lärarstödet var begränsat i mer än en fjärdedel av den observerade undervisningen. Stödet var särskilt svagt när eleverna hade individuellt arbete. Granskningens resultat pekar på att individuellt arbetet ställer högre krav på skolorna än helklassundervisning eller grupparbete, enligt Skolinspektionen.

Eleverna på vård- och omsorgsprogrammet samt el- och energiprogrammet fick minst stöd från lärarna.

Login