Sköld (S): SD försöker lösa redan lösta problem

SLUTREPLIK. De kreativa förslag som Patrick Reslow (SD) refererar till i sin replik syftar till att lösa problem som partierna redan löst tillsammans. Om SD börjar jobba konstruktivt tillsammans med oss andra så ska det här nog gå bra, skriver Linus Sköld (S).

Linus Sköld (S)
Riksdagsledamot, utbildningsutskottet
 

Poängen i artikeln jag skrev för ett par veckor sedan var att det är viktigt att vi fortsätter att jobba konstruktivt tillsammans för att ta oss igenom krisen. Därför oroar det mig att Sverigedemokraterna lägger förslag som syftar till att lösa sådant som vi redan löst tillsammans. Det är också skälet till att inget annat parti har ställt sig bakom Sverigedemokraternas initiativ.

Men låt mig förklara hur jag ser på Sverigedemokraternas förslag mer i sak eftersom Patrick Reslow (SD) reagerade så starkt i sin replik.

Problemet redan löst

I grundskolan har det under epidemin periodvis och på vissa skolor varit stora bekymmer med hög sjukfrånvaro bland elever. Många har löpt risk att hamna efter i undervisningen.

För att förse huvudmännen med tillräckligt flexibla verktyg för att möta den situationen så gjorde vi det möjligt att erbjuda distansundervisning för elever som är tillräckligt friska för att delta i utbildning, men som av något skäl, oftast lindriga symptom, ändå måste stanna hemma en längre period.

Att erbjuda hemundervisning för elever som inte kan komma till skolan på grund av sjukdom eller liknande skäl är en möjlighet som redan finns, och som regleras i skollagen. Problemet som Reslow och hans partikamrater försöker lösa genom att avskaffa skolplikten är alltså redan löst.

Berövar barn rätten

I Sverige har vi bestämt oss för att betrakta förskolan som en egen skolform. Förskolan är det första steget i utbildningskedjan sedan över 20 år. Därför finns också en rätt för alla barn att delta i den utbildningen oberoende av familjens situation. Barn till arbetslösa och föräldralediga har en rätt att delta 525 timmar per år, eller 15 timmar per skolvecka.

Förskolan är den mest kompensatoriska delen i hela utbildningssystemet. När Reslow och hans partikamrater föreslår att skicka hem 15-timmarsbarnen motiverar de det med argument som ”minskad smittspridning” och ”minskat tryck på barnomsorgen”.

Men deras förslag innebär att beröva barn till arbetslösa och föräldralediga samma rätt till utbildning som barn till förvärvsarbetande eller studerande.

Lag stöttar huvudmännen

Mot bakgrund av att vi förstod att hög sjukfrånvaro till följd av smittspridning och rekommendationer skulle bli ett faktum hos många av våra huvudmän, stiftade vi med alla partiers stöd, även Sverigedemokraternas, tidigt en lag som bemyndigar dem att stänga enheter eller verksamheter om verksamheten inte går att upprätthålla.

Alltså har huvudmän redan mandat att lösa de problem som kan uppstå till följd av personalbortfall eller "tryck" på förskolan, utan att beröva vissa barn rätten till utbildning.

Jobba tillsammans

Om Sverigedemokraterna bara slutar försöka hitta på kreativa men sämre lösningar på problem som vi redan har löst och i stället fortsätter på den konstruktiva bana som de i början av krisen slog in på, så ska det här nog gå bra.

Låt oss fortsätta lösa de ännu olösta problemen tillsammans. Låt oss fundera över vad vi kan göra för att avlasta lärarna, samtidigt som vi behöver ta igen den utbildningsskuld som uppstått. Låt oss se om vi kan komma i mål med en socialförsäkringslösning som omfattar föräldrar till barn i riskgrupp.

Låt oss se om vi kan bygga vidare på de positiva sakerna med fjärr- och distansundervisningen i gymnasieskolan och hur vi kan komma tillrätta med att ojämlikheten, som är vår skolas största problem, går igenom också här.

Forrige artikel Akavia: Lärosätena – sträck ut en hand till permitterade akademiker Akavia: Lärosätena – sträck ut en hand till permitterade akademiker Næste artikel "Företag får miljardbelopp – studenter får nöja sig med fler kursplatser"
Friskoleförbunden spår tuff framtid för mindre friskolor

Friskoleförbunden spår tuff framtid för mindre friskolor

ANSÖKAN. Båda förbunden som företräder friskolor ser dystert på att det blir allt fler koncerner som driver friskolor. Kraven på huvudmännen gör att systemet "i praktiken blir riggat för stora friskolor", säger Idéburna skolors riksförbunds ordförande.