Skolans budget – både neddragningar och satsningar

BUDGET. Det görs flera satsningar på utbildning i regeringens budget för nästa år. Men samtidigt drar man ner på vissa myndigheter och på fortbildning av lärare.

Regeringen har nu lämnat över sitt förslag till nästa års budget. Skolan får 1 miljard kronor extra nästa år som ska gå till att kompensera för kunskapstappet på grund av coronapandemin. Dessutom görs satsningar på olika former av lärarutbildning som Altinget tidigare rapporterat om.

Utöver det ska man även läggas pengar på att utveckla och inrätta professionsprogrammet för lärare. För det tillförs 42 miljoner kronor.

Skolmyndigheterna får också tillskott i sina anslag. Skolverket får 21 miljoner mer än förra året, varav 10 miljoner av dem ska gå till insamlingen av skoldata. Skolinspektionen får 25 miljoner mer än förra året. 20 miljoner av dem uppges vara en permanent satsning som ska vara kvar kommande år.

Login