Skolan ska involveras för att minska våld mot kvinnor

RÄTTSVÄSEN. En utredning som utvärderar regeringens arbete med att motverka mäns våld mot kvinnor vill att skolan involveras mer.

 

Skolans ansvar handlar främst om det förebyggande arbetet. ”Utredningen anser att det framöver är av största vikt att än mer fokus och resurser riktas mot det förebyggande arbetet. I det måste fler aktörer, som till exempel förskola och skola, involveras i större omfattning än idag”, skriver regeringens utredare.

Utredningen pekar på vissa goda erfarenheter från utbildningar där målgruppen har varit skolpersonal. Ungdomsstyrelsen genomförde en högskoleutbildning 2011 på tre orter. Syftet var att visa på metoder för att arbeta förebyggande mot att unga blir gifta mot deras vilja.

Login