SKL välkomnar granskning av miljardbidraget – "Ett nollsummespel i vissa kommuner"

STATSBIDRAG. Nu ska statsbidraget för likvärdig skola granskas och utvärderas av Statskontoret. Sveriges kommuner och landsting (SKL) kritiserar att vissa kommuner inte får extra pengar då har de blivit av med andra statsbidrag.

SKL var i början kritiska när man införde statsbidraget för likvärdig skola. Farhågan var att det blev ett bidragssystem där man inte kunde mäta åtgärderna inom undervisning och elevhälsa som bidraget är till för. 

Bodil Båvner, utredare på SKL, tycker att Skolverket varit tydliga med vad huvudmännen får använda bidraget till. Men hon berättar att vissa kommuner har fått kritik för att de lagt bidraget på annat än att anställa lärare. 

– De stora kostnaderna är lönekostnader. Statsbidraget är även tänkt att användas för att fler kan arbeta i till exempel skolledningen, eller i skolans kvalitetsarbete, som sedan kan stödja så att undervisningen blir bättre. Men i den allmänna debatten kan det låta som att statsbidraget endast ska användas till att anställa ytterligare en lärare, vilket inte stämmer, säger hon till Altinget. 

Login