SKL: Anders Knape (M) vill inte bara peka finger åt andra

INTERVJU. Anders Knape (M) är nygammal ordförande för SKL. Han vill fokusera på att lösa kompetensförsörjningen och att artikulera sektorns intressen.

Senaste gången var mellan 2007 och 2015. Nu efterträder han Lena Micko (S) som ordförande för SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Anders Knape anser att de största utmaningarna i dagsläget för både SKL och samhället är personal- och kompetensförsörjningen.

– Samhället behöver människor som kan jobba, både i privat och i offentlig sektor, säger han till Altinget.

Login