Sjuksköterskeutbildning startar igen

KORTNYTT. I september 2018 pausades antagning av nya studenter, nu startar utbildningen igen. Däremot är specialistsjuksköterskeutbildningarna och barnmorskeutbildningen fortfarande pausade.

Anledningen till att man inte har tagit in nya studenter, är att det varit akut lärarbrist. Det saknades sammanlagt åtta heltidstjänster. Enligt SVT har Mittuniversitetet sedan dess arbetat med åtgärder kring arbetsmiljö och rekrytering. Flera tjänster har tillsatts och därför kan man öppna antagningen inför höstterminen. Det kommer då finnas 63 platser på sjuksköterskeprogrammet. 

– Medarbetarna på institutionen för omvårdnad har arbetat fantastiskt hårt och intensivt med rekrytering, arbetsmiljö och kvalitet. Det har gett resultat, säger Anna Olofsson dekan på Humanvetenskapliga fakulteten, till SVT.

De studenter som redan studerade utbildningarna berördes inte av beslutet om att pausa antagningen till vårdutbildningarna.

Login