Sfi brister i anpassning till elever

KORTNYTT. Fler sfi-verksamheter knyter bättre an till yrkeslivet men flera verksamheter individanpassar inte utbildningen, visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning av svenska för invandrare (sfi). 

Skolinspektionen har släppt en kvalitetsgranskning kring hur vuxenutbildningen i sfi bidrar till att de lär sig ett funktionellt andraspråk. Granskningen är gjord på 15 kommuner med geografisk spridning.

Den visar att det finns problem kring individanpassning i undervisningen. Flera av de granskade verksamheterna använder inte individuella studieplaner. Detta innebär en risk att de enskilda elevernas behov inte tillgodoses, anser Skolinspektionen. 

Läs också: Astar krävs på miljonbelopp av Malmö stad

Login