Invandrade elever kan få ny skolform

INTEGRATION. Utbildningsminister Gustav Fridolin och utredaren Ebba Östlin öppnar för en helt ny skolform för de elever som anländer till Sverige sent i grundskolan.

Statistik från Skolverket visar att elever födda i Sverige i allt större utsträckning blir behöriga till gymnasiets nationella program efter att de har gått ut grundskolan. Det samma gäller för de grupper som invandrat till Sverige och som har haft allt ifrån hela grundskolan till bara ett par år på sig att läsa i Sverige.

Men för den grupp som har allra kortast tid på sig att läsa i grundskolan, som ännu inte har fått ett personnummer och ofta gått mindre än ett år i svensk grundskola, minskar behörigheten kraftigt - från 13 procent förra året till under 4 procent i år. Samtidigt har gruppen blivit större. Nu vill regeringen ändra förutsättningarna rejält för denna grupp och kanske till och med införa en ny skolform.   

– Jag uppfattar att jag har ett väldig brett mandat. En lösning kan vara att hitta en ny fas som hakar in till gymnasiet bättre. Det skulle kunna vara en ny skolform, säger Ebba Östlin till Altinget. Hon är regeringens utredare i frågan om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser.

Login