Segerstedtinstitutet får hård kritik av forskare

FORSKNING. Segerstedtinstitutet, ett institut om rasismforskning, som öppnar idag, får hård kritik av 18 forskare på DN debatt.

”Den nationella satsningen på rasismforskning håller för låg kvalitet, och inriktningen på våldsbejakande extremism är djupt problematisk, skriver forskarna som markerar sitt missnöje genom att inte närvara vid invigningen.

Segerstedtinstitutets uppdrag formulerades först i regeringsförklaringen hösten 2014. Men forskarna menar att det slutliga uppdraget ser annorlunda ut. ”Från att ha varit en verksamhet vars inriktning var bekämpandet av rasism har Segerstedtinstitutets uppdrag nu glidit över i ett fokus på våldsbejakande extremism”, skriver de i debattartikeln.

Därmed har institutet blivit ett politiskt verktyg och forskningens oberoende är hotad, anser artikelförfattarna.

Login