SD: ”Skolan bör betona kärnfamiljens betydelse”

BUDGET. Sverigedemokraterna anser skolan ska lära elever om det svenska kulturarvet. Däri ingår att understryka kärnfamiljens betydelse. Det framgår av partiets skuggbudget.

På måndagen blev Sverigedemokraternas budgetmotion (skuggbudget) offentlig och den avviker från de andra partierna även när det gäller skolan.

SD betonar kulturarvets betydelse och att skolan har en viktig roll att förmedla kunskaper om detta. Annars ”är det svårt, om inte omöjligt, att bli en naturlig del av det svenska samhället”, skriver partiet i skuggbudgeten och fortsätter: ”Skolan bör därför betona kärnfamiljens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna etiken samt inte minst den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt samhälle.”

SD lyfter också fram arbetsmiljön i skolan. Man vill lägga närmare en halv miljard under mandatperioden på åtgärder mot mobbning. Ett sätt att rå på mobbare och få lugnt i klassrummen är enligt SD specialklasser för elever med ”manifesta sociala problem”. I specialklasserna kan elevernas beteende korrigeras och övriga elever får studiero i skolan.

Login