SD: Inför förberedelseklass och lärarkarriär i sex steg

BUDGET. Sverigedemokraterna vill ha en ny typ av förberedelseklass för nyanlända och införa en karriärstrappa för lärare enligt samma modell som i Shanghai.

Sverigedemokraterna var först ut av oppositionspartierna att presentera sin så kallade skuggbudget, alltså alternativ till regeringens budgetmotion. På utbildningsområdet föreslår partiet bland annat en ny typ av förberedelseklass för nyanlända.

Inriktningen på undervisningen i förberedelseklassen ligger på det svenska språket och kunskap om det svenska samhället. SD vill att Skolverket ska bidra till att ta fram lämpligt material och garantera att denna verksamhet fungerar likvärdigt över hela landet. Grundtanken är att nyanlända elever inte förs över till vanliga klasser förrän de kan följa undervisningen.

Lärare till dessa klasser plockas från modersmålsundervisningen, som partiet vill lägga ned (i alla fall den som sker i offentlig regi). Förberedelseklasserna är tänkta att ligga i egna lokaler, avskilt från skolans ordinarie verksamhet. Nyanlända elever slussas sedan över successivt till ordinarie undervisning.

Login