Så ska SKL digitalisera skolan

UPPDRAG. SKL se till att regeringens nya strategi för digitalisering av skolan når ända ut i klassrummen. Utmaningen är att få med alla skolor i alla kommuner.

–­ Väldigt många huvudmän har sedan en lång tid tillbaka  börjat en resa där man nyttjar digitaliseringen på ett smart sätt. Där man utvecklar allas digitala kompetens, säger Anna Carlsson på SKL till Altinget.

Hon är programansvarig Skolans digitalisering på SKL och har själv en bakgrund som lärare där hon jobbade mycket med digitala verktyg i undervisningen.

I förra veckan kom regeringen med sin strategi för hur digitaliseringen av skolan ska gå till fram till 2022. Det övergripande målet är att ”svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

Login