Så ska MYH växa: "Svårare när arbetsmarknaden förändras så snabbt"

UTBILDNING. Yrkeshögskolan ska växa med tusentals platser innan året är slut för att möta behoven när fler blir arbetslösa. Men enligt MYH:s gd, kan snabba förändringar ge problem och det kan bli svårt att fylla platserna.

Coronakrisen har medfört varsel och arbetslösheten fortsätter att stiga. I ett försök att minska arbetslösheten och öka omställningen på arbetsmarknaden, satsar regeringen i vårändringsbudgeten på fler utbildningsplatser.

Nu har riksdagen klubbat igenom regeringens förslag. Det innebär att i år får den redan expanderande utbildningsformen, yrkeshögskolan, 245 miljoner kronor extra utöver anslaget.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har ännu inga siffror på att antalet sökande till utbildningarna ökar som ett resultat av stigande arbetslöshet.

Login