Så ska barn få omsorg om skolorna stänger

ORGANISERING. Nu har myndigheterna meddelat vad som gäller om skolor och förskolor måste stänga.

Regeringen har tidigare meddelat att man kommer att säkra omsorgen för vissa barn om grundskolor och förskolor tvingas stänga på grund av smittspridning av coronaviruset.

Det gäller barn vars föräldrar har samhällsviktiga arbetsuppgifter samt barn med fysiska, psykiska eller andra särskilda skäl.

Men exakt vilka samhällsviktiga yrken som omfattas har inte regeringen kunnat meddela. Nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommit med föreskrifter om vad som gäller.

Login