Så påverkas autistiska personer av coronapandemin

KONSEKVENSER. En preliminär rapport från KI visar att coronapandemin inneburit stora förändringar och haft betydande konsekvenser för autistiska barn och vuxna. Digitala alternativ underlättar för många, medan andra saknar sociala kontakter som ger struktur och närhet.

Karolinska Institutet (KI) har gjort en studie av coronapandemins konsekvenser för autistiska barn, vuxna och deras anhöriga. En preliminär rapport är nu klar.

– Resultaten visar att det finns både negativa och positiva konsekvenser av covid-19 för den här gruppen, säger Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatri och föreståndare vid Centrum för psykiatriforskning, till Altinget.

Positivt med social distansering

Studien innefattar intervjuer med 40 personer. Enligt Bölte visar intervjuerna att det finns många autistiska personer som uppskattar möjligheten till social distansering och gärna ser att de digitala rutinerna kan leva kvar.

– Många föräldrar har även haft mindre tidstvång och mer flexibilitet att stanna hemma och tillbringa mer tid med sina barn som har utmaningar, säger han.

Fördomar

De preliminära resultaten visar samtidigt att många autistiska personer lider av den påtvingade sociala distanseringen.

– Det finns fördomar om att den här gruppen inte har behov av eller vilja till socialt umgänge. Men vi ser att det tvärtom finns många som har ett behov av socialt utbyte. Framför allt saknar de vissa personer i vardagen som ger dem orientering, struktur och närhet, säger Bölte.

Attitydförändring inom vården

Även inom vårdsektorn har det skett en attitydförändring som en effekt av coronapandemin.

– Inom den kliniska världen fanns det tidigare betydligt färre möjligheter att ha digitala möten med exempelvis psykologer och läkare. Det var svårt att ha samtal med terapeuter och vårdpersonal på telefon, och att det räknades som patientkontakt, säger Sven Bölte, och fortsätter:

– Att många vårdgivare börjat använda de nya digitala kanalerna har underlättat för många familjer och sparar tid.

Undervisning

För barn som har svårighet att komma till skolan på grund av de sociala utmaningarna har digital undervisning på många håll visat sig fungera mycket väl.

– Att det finns alternativ till den analoga världen, både för barn, vuxna och deras anhöriga har skapat fler möjligheter att säkerställa undervisning, fast på digital väg.

Likaså för vuxna autistiska personer som arbetar.

– När utmaningen ligger i att fungera i en social miljö skulle flera kunna bibehålla sina jobb i större utsträckning, om de kunde jobba hemifrån.

Forrige artikel Nytt skolenhetsregister – se remissernas kritik mot förslaget Nytt skolenhetsregister – se remissernas kritik mot förslaget Næste artikel Så mycket vill partierna satsa på skolan i skuggbudgetarna Så mycket vill partierna satsa på skolan i skuggbudgetarna