Så mycket vill partierna satsa på skolan i skuggbudgetarna

SKOLOMRÅDET. Oppositionen har lagt sina skuggbudgetar. Det skiljer miljarder mellan det parti som vill satsa minst pengar och det parti som vill satsa mest på utbildning nästa år. 

Nu har partierna lagt sina motförslag, skuggbudgetar, till regeringens budgetförslag. Flera av regeringens förslag på utgiftsområdet får stå kvar orörda. Men stora besparingar görs också på vissa av regeringens satsningar.

Regeringen lägger 92 miljarder på utgiftsområdet för utbildning och universitetsforskning. Vänsterpartiet vill lägga strax över 4,4 miljarder mer på området. Den största delen av det går till mer personal i förskolan, 2 miljarder, och 500 miljoner till fritidshemmen.

Fler anställda i lågstadiet ska uppnås med att skjuta till 1 miljard. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) föreslås få 255 miljoner mer i anslaget för att arbeta med att öka arbetsmiljön i skolan.

Login