Så mycket lägger regeringen på utbildning i vårbudgeten

BUDGETÄNDRING. Flera nivåer inom utbildningsväsendet föreslås få tillskott av mångmiljonbelopp i regeringens budget som lämnades över under onsdagen.

Nu har regeringen lagt sin vårbudget och vårändringsbudget för 2020. I vårens ändringsbudget finns satsningar för över en miljard kronor inom utbildning. Främst är det åtgärder för att minska konsekvenserna av smittspridningen av coronaviruset under våren.

I ändringsbudgeten föreslås likvärdighetsbidraget att ändras. Det är samma summa i anslaget, men det utvidgas för att även kunna användas inom fritidshemmet.

– Genom att inkludera fritidshemmen i likvärdighetsbidraget kommer insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling nu att kunna nå eleverna under hela deras skoldag, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) i ett pressmeddelande.

Login