Så mycket får skolorna av Fridolins skolmiljarder

KORTNYTT. Regeringen och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) har avsatt flera miljarder årligen i statsbudgeten som ska gå till skolorna. Nu är det klart hur mycket skolorna får.

Skolverket har nu beslutat om hur mycket varje kommunal och enskild huvudman ska få av miljarderna som ska öka likvärdigheten i skolan. För 2019 delas 3,5 miljarder ut. För att huvudmännen faktiskt ska få ut sina pengar måste de redovisa en plan för hur de ska spendera dem. Varje summa beräknas utifrån elevantal och ett index för elevernas socioekonomiska bakgrund som Statistiska centralbyrån (SCB) tagit fram. 

Läs också: Fridolin svarar på kritiken mot miljardsatsningen

Huvudmännen får i större utsträckning avgöra vad de vill lägga pengarna på, än vad de får vid riktade statsbidrag. Skolverket ger exempel som att anställa lärarassistenter, satsa på elevhälsa eller mottagande av nyanlända. Så länge det är inom ramen för likvärdighet och kunskapsutveckling.

Läs också: SKL varnar – regeringens miljardsatsning kan slå fel

Den huvudman som får mest pengar, av förklarliga skäl, är Stockholms kommun. Följt av Göteborgs och Malmö kommun. Den enskilda huvudmannen som får mest är Internationella Engelska skolan. På topp 30 av de som får mest är det endast två enskilda huvudmän. Listan över alla huvudmän som får ta emot bidrag hittar du här.

Läs också: Lokalpolitiker om skolmiljarderna: Regeringen litar inte på kommunerna

Forrige artikel Grundskolor rekryterar lärare på Stockholms universitet Næste artikel Väljare röstar oftare på olika partier i riksdag och kommun
KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

ROCKAD. När Desirée Pethrus lämnade riksdagen satte det igång en kedjeeffekt i den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Fyra personer får nya utskott. Bland annat får utbildningsutskottet en ny ledamot.