S och MP krattar manegen för höjda lärarlöner

SKOLA. Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill tillföra resurser för att höja lärarlönerna, enligt en överenskommelse om skolan som partierna presenterade på söndagen. Ett annat förslag är obligatorisk förskoleklass och gymnasieskola, men ett förslag om hur vinster i friskolorna ska hanteras lyser ännu med sin frånvaro.

Partierna är överens om att fler lärare ska anställas för att lärare ska få mer tid för sitt arbete, en annan målsättning är att klasserna ska bli mindre i lågstadiet. Därtill ska fler speciallärare och specialpedagoger anställas i skolan. S och MP vill införa en ”läsa-skriva-räkna-garanti”. Detta för att insatser ska sättas in vid behov redan från förskoleklass. Även lagarna som rör elevers rätt till särskilt stöd ska ses över.

S och MP vill ”tillföra resurser och föra en dialog med parterna för att möjliggöra att lärarnas löner höjs”. Lärarnas administrativa börda ska minska samtidigt som rektorerna ska stärkas i sitt pedagogiska ledarskap, heter det i överenskommelsen.

Det ska bli obligatoriskt för alla under 18 år att gå på en gymnasieutbildning. S och MP hoppas att avhoppen från gymnasieskolan ska kunna minska genom ”nationella mål och genom en gemensam strategi mellan stat och kommun”.

Login