Risk för att ny bastjänstgöring för läkare skjuts upp

SPECIALISERING. På grund av coronakrisen ber Läkarförbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) regeringen att skjuta på införandet av bastjänstgöring (BT) till nästa år. Men det finns andra fördelar med att vänta, enligt Helena Walfridsson, Region Örebro.

Införandet av den nya förordningen för specialiseringstjänstgöring (ST) och legitimation för läkare som var tänkt att träda i kraft den 1 juli, kommer sannolikt att få vänta.

Helena Walfridsson är läkare och lärare på Läkarprogrammet på Örebro universitet och projektledare på Region Örebro för införandet av nya ST-förordningen där bastjänstgöring (BT) är en del.

– Bastjänstgöring är den inledande delen av specialiseringstjänstgöringen i den nya ST-förordningen, säger hon till Altinget.

Login