Riktlinjer för läromedel efterfrågas

LÄROMEDEL. Lärarstudenter lär sig inte att använda läromedlen i undervisningen. De lär sig bara att kritisera dem. Därför efterfrågas nu debatt och riktlinjer för läromedel i Sverige.

En systematisk debatt om läromedlens roll i klassrummet efterfrågades under ett panelsamtal hos Svenska läromedel. På lärarutbildningarna, vittnar studenter om att man inte får lära sig hur man använder läromedel i undervisningen. Bara vad man kan kritisera befintliga läroböcker för, och flera studenter vill ändra på det. I Skolverkets allmänna råd "Planering och genomförande av undervisningen", nämns aldrig orden läromedel eller lärobok.

Per Kornhall som är gymnasielärare och författare, medverkade under panelsamtalet och vill att fler ska upptäcka att den gemensamma lärprocessen i klassrummet är viktig. Allt för stort fokus har legat på att läromedel är till för individuellt arbete. Att bygga undervisningen på individerna är att ta ett steg tillbaka i tiden, anser Per Kornhall.

– De måste kunna hjälpa varandra i lärprocesserna. Det finns en anledning till att vi har klasser. Lärprocesserna förstärks genom att jobba tillsammans kring vissa saker, säger han till Altinget.

Login