Riktade statsbidrag tar över som styrform

STYRNING. Regeringen har sagt att den ska minska detaljstyrningen av kommunerna och därmed minska de riktade statsbidragen. Men i den nya prognosen ökar riktade statsbidrag med 76 procent.

”Kraftig ökning av de riktade statsbidragen”, så lyder regeringens egen rubrik i vårpropositionen i avsnittet om kommunernas ekonomi. Under nästa år blir de riktade statsbidragen större än de generella. Åren därefter ökar de riktade statsbidragen ytterligare medan de generella ligger kvar på samma nivå.

Det är tvärtemot regeringens intentioner att försöka minska andelen riktade bidrag.

Kommuner och landsting får bidrag från staten i form av dels ett generellt statsbidrag, dels riktade statsbidrag. De riktade statsbidragen är förknippade med speciella uppgifter som kommuner och landsting ska göra för att få ta del av pengarna. Därmed får de riktade bidragen karaktär att vara mer detaljstyrande av den offentliga sektorn än generella statsbidrag, där mottagaren själv bestämmer i vilken ficka som ska fyllas. Dessa bidrag är också ofta mer populära hos mottagarna.

Login