Riksrevisionen vill se hårdare styrning av lärarutbildningen

UTBILDNINIG. Riksrevisionen vill att regeringen ska öka styrningen över hur högskolorna bestämmer antalet platser på lärarutbildningarna.

– Vi står inför en lärarbrist som riskerar att förvärras om inte fler studenter går utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger riksrevisor Margareta Åberg i en kommentar till den granskning som presenterades på måndagen.

I dag får högskolan pengar i förhållande till antalet studenter som påbörjar och tar poäng på utbildningarna. Hur många studenter som söker en utbildning är en viktig faktor när universitet och högskolor bestämmer hur många platser det ska finnas på olika lärarutbildningar, anser Riksrevisionen. Då är risken att det utbildas fler lärare inom populära ämnen fast behovet inte är så stort, medan det kan bli för få där det finns ett stort behov.

Login