Riksrevisionen: Utbud på kurser motsvarar inte efterfrågan

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Regeringen och lärosätena garanterar inte att utbildningsutbudet motsvarar behovet hos yrkesverksamma och arbetsgivare, anser Riksrevisionen efter att ha granskat lärosätenas arbete med fort- och vidareutbildning för yrkesverksamma.

Det beror på att lärosätena har svårt att identifiera behov av fortbildning och att regeringen inte är tillräckligt tydlig i sin styrning.

– Fortbildning inom högre utbildning kan spela en viktig roll för att säkerställa kompetensförsörjningen i samhället, kommenterar riksrevisor Susanne Ackum i ett pressmeddelande.

Login