Riksrevisionen: Skrota dagens statsbidrag

STYRNING. Skrota dagens system med massor med olika riktade statsbidrag. De är inte ändamålsenliga, i vissa fall är de direkt kontraproduktiva, dundrar Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat hur de riktade statsbidragen fungerar i den statliga skolpolitiken. Och revisorerna är inte nådiga i sin kritik.

De senaste regeringarna har haft en förkärlek att bedriva skolpolitik genom att försöka styra huvudmännens beteende med riktade statsbidrag för olika typer av åtgärder, som exempelvis lovskola, kompetensutveckling av lärare och höjda lärarlöner. Kritiken har redan tidigare varit omfattande, vilket Altinget fortlöpande rapporterat om. Bidragen detaljstyr och leder till ökad administration för alla inblandade, från departementstjänstemän till den enskilda läraren.

Nu ansluter sig alltså Riksrevisionerna till kritikerkåren: ”Riksrevisionens granskning visar att systemet inte fungerar ändamålsenligt, och i vissa fall till och med riskerar att påverka skolutvecklingen åt fel håll”, skriver revisorerna i sin sammanfattning av rapporten.

Login