Riksdagen satte ramen för skolan

BUDGET. Staten skjuter till 69,4 miljarder kronor till skola och högre utbildning. Det beslutade riksdagen på onsdagen och det är enligt regeringens förslag.

Beslutet är det första och övergripande om statens budget. Det är ramarna för alla utgiftsområden samt beräkningar för statens inkomster som bestämdes.

Nästa steg är att fackutskotten behandlar posterna inom varje utgiftsområde. Rambeslutet innebär att utskotten inte kan lägga förslag som överstiger totalen. För utbildningsutskottets innebär det alltså 69,4 miljarder kronor.

I de andra parternas budgetalternativ var det generellt mindre pengar fördelade till utbildning. Moderaternas budgetförslag är 3,2 miljarder lägre än regeringens. Centern var 3,5 miljarder mindre, Liberalerna 2,5 miljarder mindre och Kristdemokraterna 3,9 miljarder mindre än regeringens förslag. Sverigedemokraterna hade däremot ett förslag på 0,5 miljarder kronor mer än regeringen.  

Login