Replik: S-studenters bostadspolitik är undermålig

REPLIK. Vägen framåt för att studenter och unga vuxna ska hitta sitt första boende är inte hyrtak, sanktioner och fastighetsskatter, skriver Greta Eulau, Moderata studenter, i replik till Nasra Ali och David Stenvall från S-studenter. 

Av: Greta Eulau
Riksordförande Moderata Studenter

Den nationella bostadskrisen har blivit ett faktum och förhindrar unga och studenter att påbörja sitt vuxna liv. Flera tvingas tacka nej till jobb eller högre utbildning på grund av bostadsbristen. Moderata studenter håller därför med Socialdemokratiska studentförbundet om att bostadskrisen är ett stort problem för alla unga som vill etablera sig på arbetsmarknaden eller börja resan mot drömjobbet på universitetet. Men förslagen s-studenter presenterar kommer inte lösa den utbredda bostadskrisen som drabbar Sveriges unga vuxna och studenter. Vägen framåt för att studenter och unga vuxna ska hitta sitt första boende är inte hyrtak, sanktioner och fastighetsskatter utan regelförenklingar, fler bostäder och skattelättnader.

Hyrtak är ett steg åt fel håll. Främsta anledningen till de höga hyrorna på nybyggda studentbostäder är att det är oerhört dyrt att bygga dem. Sverige tillhör de länder med absolut högst krav på nybyggnationer vilket för att det över huvudtaget ska gå att bygga även kräver en hög prislapp. Istället för hyrestak vill Moderata studenter därför se att plan-och bygglagen samt byggreglerna förenklas och att bullerreglerna görs mer flexibla. Långt ifrån alla studenter behöver tillgång till hiss, särskilt inte om alternativet är att vara bostadslös.

Login