Rektorsprogrammet missar målet – ”Vägarna in i yrket bör ses över”

”Rektorsutbildningen lyckas inte riktigt” menar Stina Jerdborg, doktorand vid Göteborgs universitet, som undersökt hur nya rektorer som deltar i rektorsprogrammet förstår rektorsrollen. 

Placeholder image
Foto: Veronica Johansson/SvD/TT

Rektorer med tidigare erfarenhet av ledarskap utvecklas i rektorsprogrammet. Däremot lyckas programmet inte lika väl med deltagare som saknar erfarenhet. Det visar en avhandling av Stina Jerdborg, doktorand vid enheten för pedagogik vid Göteborgs universitet.

Man skulle behöva samspela mer med huvudmän och skapa en tydligare väg till rektorsyrket, där rektorerna ges möjlighet att skaffa sig erfarenhet innan man tar ett ansvar som rektor. 

 

Nyanställda rektorer i grundskolan ska inom ett år påbörja det treåriga rektorsprogrammet som läses parallellt med arbetet som rektor. Stina Jerdborg har undersökt hur rektorer som deltar i rektorsprogrammet förstår rektorsrollen. 

– Vägen in i rektorsyrket är ganska slumpmässig och ostrukturerad, säger hon till Altinget och fortsätter:

Stina Jerdborg.
Stina Jerdborg. Foto: S. Jerdborg

– Det finns en idé om att rektorsutbildningen ska ge en väldigt gemensam grund till olika typer av rektorer. Utifrån resultatet av studien kan man säga att rektorsutbildningen inte riktigt lyckas överbrygga förståelser eller erfarenheter som rektorerna har med sig. De kom därför ut från utbildningen med helt olika förståelse av rektorsrollen.

Hur viktig är rektorsutbildningen för hur rektorerna sedan presterar i arbetet?

– Rektorsutbildningen kan vara ett viktigt stöd. Beslutsfattare fokuserar på vad man önskar att rektorerna ska ha med sig för kompetens när de kommer ut. Sådan kompetens kan dock inte utbildning skapa helt på egen hand.

– Utbildningen behöver sättas i ett större sammanhang där den får ses som en komponent i en infrastruktur av utbildning och vägar till att skaffa sig erfarenhet. 

Hur kan utbildningen anpassas bättre?

– Man skulle behöva samspela mer med huvudmän och skapa en tydligare väg till rektorsyrket, där rektorerna ges möjlighet att skaffa sig erfarenhet innan man tar ett ansvar som rektor. Vägarna in i yrket bör ses över. 

– Det är viktigt att vara medveten om att det finns olika förståelser bland deltagarna för vad rektorsrollen innebär. Resultaten indikerar också att man i utbildningen inte alltid tänker på hur oerfarna som ledare deltagarna faktiskt många gånger är och vad det innebär för deras lärande.

Märktes det någon skillnad i hur rektorerna presterade efter utbildningen beroende på tidigare erfarenheter? 

– Rektorer som saknade erfarenhet av ledningsarbete och inte visste så mycket om vad skolledning innebar, saknade dessutom en grundkunskap att vidareutveckla under rektorsutbildningen. De får börja med att försöka förstå sig på vad yrket innebär och därmed gick viktiga delar i utbildningen dem förbi.


Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor