Rehabansvar flyttas från CSN

VÅRD. Försäkringskassans och Centrala studiestödsnämndens, CSN, särskilda ansvar för rehabiliteringen av studerande ska tas bort.

Den parlamentariska kommitté som under nära fem år har utrett socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkring vill flytta ansvaret för studerande som har drabbats av sjukdom. Idag har Försäkringskassan och CSN ett visst ansvar. Men kommittén anser att hälso- och sjukvården är nyckelaktören. Det ansvar som utbildningsanordnarnas har för rehabilitering av studerande ska förtydligas.

Kommittén har som ett deluppdrag utrett villkoren för socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar för studerande. Förutom ändringarna ovan vill kommittén behålla de regler som gäller i dag.

Login