Regeringen vill fördela mer pengar till skolforskning

BUDGET. Regeringen skjuter till mer pengar för att stärka den vetenskapliga grunden i lärar- och förskollärarutbildningarna.

Fullt utbyggt räknar regeringen med att höja anslagen för detta med 120 miljoner till år 2020 (alltså med förbehållet att det är ett val före dess). 

– Det är för att höja kvaliteten på lärarutbildningen, säger högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S), till Altinget.

Pengarna ska gå till forskartjänster på lärarutbildningen.

Login