Regeringen vill bredda rekryteringen

HÖGSKOLA. Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet i uppdrag att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering till högskolan.

Universitets- och högskolerådet ska presentera goda exempel och att sprida information om dessa.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, anser att den sociala snedrekryteringen till högskolan består.

­­­– Fortfarande är det tre gånger så vanligt att de som har högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de vars föräldrar har gymnasieexamen. Snedrekryteringen innebär att alla inte ges likvärdiga möjligheter, kommenterar hon i ett pressmeddelande.

Login