Regeringen växlar fokus på ungdomspolitiken

ARBETSLÖSHET. Samordning, förebyggande insatser och pilotinsatser. Det är regeringens recept för ungdomar som varken arbetar eller studerar.

I Sverige finns det 86 500 personer i åldern 16-24 som varken arbetar eller studerar.

– Det är som en medelstor svensk stad. Vi lägger om fokus på ungdomspolitiken, sade gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, på en pressträff där regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar presenterades.  

Login