Regeringen ska se över skolans teknik

PEDAGOGIK. Den kontroversiella frågan om mobiltelefoner och lärarnas rätt att förbjuda dem under lektionstid har åter hamnat i fokus.

Flera medier har rapporterat om att utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) vill ha fler regler om mobiltelefoner i skolor. Men det handlar inte om att införa förbud för mobiltelefoner under lektionstid. I stället handlar det om att tillsätta en utredning som ska titta brett på hur man använder tekniska hjälpmedel i skolan. Men än finns inga utredningsdirektiv klara.

Den utredning som kom precis före valet, där Mette Fjelkner presenterade flera förslag för att öka disciplinen i skolan, är något som regeringen kommer att titta på. Men utredningen kommer inte att beredas vidare i formell mening i Regeringskansliet. Utredningen har heller inte varit ute på remiss.

 

Login