Regeringen manar universitet att visa sitt arbete mot sexuella trakasserier

HÖGSKOLA. Regeringen har beslutat att universitet och högskolor får i uppdrag att lyfta och synliggöra sitt förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier.

Regeringen har fattat beslut om åtgärder för att motverka sexuella trakasserier vid Sveriges universitet och högskolor.

Förutom uppdraget att universitet och högskolor ska lyfta och synliggöra sitt förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier ska Universitets- och högskolerådet, UHR, sammanställa och synliggöra lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier. UHR ska också sammanställa högskolornas arbete när de fått kännedom om misstänkta incidenter. I uppdraget ingår att presentera goda exempel och att sprida information om dessa.

- Högskolan är den största statliga arbetsgivaren och har 400 000 studenter. En så stor verksamhet måste prioritera arbetet mot diskriminering och sexuella trakasserier. De uppdrag som regeringen nu beslutat om tydliggör lärosätenas ansvar för att motverka sexuella trakasserier och arbeta för att det finns en bra arbetsmiljö där alla studenter och anställda kan känna sig trygga, kommenterar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Login