"Statlig lönepolitik skapar ledarkris"

LÖNER. Det är problematiskt att skolledarna inte får del av de statliga lönepengarna. Det menar Sveriges Skolledarförbund som i ett brev till regeringen kräver att skolledare och rektorer får liknande satsningar, annars väntar en ledarkris.

När regeringen skulle diskutera lärarlönesatsningarna med fack och arbetsgivare lämnade Sveriges Skolledarförbunds ordförande förhandlingarna i protest mot att skolledarna inte inkluderades. Nu ser Matz Nilsson tecken på en stundande ledarkris inom svensk skola och förskola på grund av det statliga ingripandet i lönebildningen. Han försöker övertyga Friskolornas Riksförbund, SKL och regeringen att ta orden på allvar.

– SKL och Friskolornas Riksförbund bekräftar den bild vi har varnat för under några år nu, det är färre sökande per ledartjänst än tidigare, det är svårare att hitta kvalitativa sökande till de tjänster man har, säger Matz Nilsson till Altinget.

Incitamenten till att söka ledartjänsterna har minskat när underanställda kommer upp närmare chefernas löner, menar Nilsson. Det i kombination med stora pensionsavgångar och utbyggnad av skolorna kommer att leda till en kris i att hitta personer som vill ta på sig ansvaret att leda skolornas verksamheter. Förskolan och skolans organisation behöver också moderniseras för att minska arbetsbelastningen anser Matz Nilsson. I snitt jobbar skolledarna 47 timmar i veckan visar fackförbundets undersökning bland sina medlemmar.

Login