Regeringen gör det dyrare att starta friskola: ”Ett dråpslag”

Regeringen höjer avgiften för ägar- och ledningsprövningen som den som vill starta ny skola måste genomgå. 

Foto: Adam Ihse/TT
Rebecka Prahl

För att prövningen om en aktör får starta en fristående skola ska vara kostnadsneutral för staten höjer regeringen nu avgiften för den som ansöker om att få starta en skola. 

När en aktör ansöker om att öppna eller utöka en skolverksamhet gör Skolinspektionen en ägar- och ledningsprövning av den sökande för att säkerställa att verksamheten kommer drivas på rätt sätt.