Reell kompetens ska bedömas bättre

HÖGSKOLA. Regeringen ger Universitets- och högskolerådet i uppdrag att skapa en struktur för bedömning av reell kompetens hos dem som söker till universitetsutbildningar. En förstärkning av bedömningarna behövs, konstaterar högskoleministern.

Lärosätenas bedömning av informella kunskaper, till exempel erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller studier som inte ger behörighet till högskola ska bli bättre. Regeringen menar att det finns indikatorer på att universitet och högskolor tycker att bedömningen av reell kompetens är svår och kräver mycket resurser och tid. Därför har staten avsatt 30 miljoner kronor fram till 2018 för att utveckla strukturer för bedömning av reell kompetens.

Universitet och högskolor har i uppgift att bedöma reell kompetens för behörighet vid ansökan eller för tillgodoräknande. I dag är det oklart i vilken omfattning bedömning av reell kompetens utförs vid universitet och högskolor, men det finns indikationer på att det sker i liten omfattning.

– För mig och regeringen är det högt prioriterat att alla som har behov av att få sin reella kompetens bedömd ges sådana möjligheter. Svenska universitet och högskolor behöver en förstärkning av arbetet med att bedöma reell kompetens. Därför får Universitets- och högskolerådet (UHR) nu i uppdrag att stödja dem i att skapa en bättre och långsiktigt hållbar struktur för detta, kommenterar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande under onsdagen.

Login