Rakt in i bergväggen

ANALYS. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) har fått signal efter signal om att åtgärdsgarantin möter hårt motstånd. Ändå kör han på, rakt in i bergväggen, och låter riksdagen sänka förslaget.

Vissa gånger lyckas han, andra inte. Envis som få driver Fridolin vidare sina frågor oberoende av vad de runt omkring honom säger. Två segdragna förslag, som har beretts under hela mandatperioden, är på väg att avgöras i riksdagen. Båda förslagen kan betecknas som utbildningsministerns hjärtefrågor. Det ena förslaget är om obligatorisk skola i tio år. Det andra om åtgärdsgarantin.

När det gäller tioårig skolgång var det en utredning som alliansen tillsatte. Fridolin gick ganska snabbt efter valsegern in och ändrade utredningens uppdrag. Det som först skulle handla om att skrota förskoleklassen och införa tioårig grundskola kom att handla om att införa tioårig skolplikt, men att förskoleklassen skulle vara kvar. Direkt blev det konfrontation i frågan.

Alliansen har tillsammans med SD drivit igenom två tillkännagivanden i riksdagen om att regeringen ska backa från sitt förslag. Men Fridolin har kört hela vägen in i kaklet och baxat det vidare till riksdagen, som ska rösta senare i november. Han har under resans gång signalerat att han är kompromissvillig. Men har inte ändrat något i sak i själva förslaget, och oppositionen har därmed blivit provocerad gång på gång.

Login