Preventiv bantning för skolforskningsinstitut

BUDGET. Den nya, och inom branschen efterlängtade, myndigheten Skolforskningsinstitutet tvingas banta redan innan verksamheten formellt har kommit igång den första januari. Alliansen stryper en tredjedel av pengarna.

Skolforskningsinstitutet slår upp dörrarna den 1 januari nästa år. Instiutet ska initiera klassrumsnära forskning. Något som många inom skolvärlden länge efterfrågat. Men Alliansen vill bara ge institutet 20 miljoner kronor mot regeringens 30 miljoner.

– Vi får hoppas på mer pengar i vårpropositionen, säger Per Thullberg som har utrett och förberett det nya institutet.

Det var den förra regeringen som 2013 aviserade att en ny myndighet, ett skolforskningsinstitut, skulle bildas med uppdrag att ”systematiskt väga samman och sprida forskningsresultat som bidrar till ökad kunskap om vetenskapligt väl underbyggda och effektiva metoder och arbetssätt i skola och förskola”.

Login