Planer för miljardbidrag kollas inte – kan bryta mot reglerna

STATSBIDRAG. Skolverket har bara kontrollerat 17 av 724 huvudmäns planer för miljardbidraget. Och enligt Lärarnas riksförbund bryter huvudmän mot reglerna kring bidraget.

Nu har 724 huvudmän fått första utbetalningen av statsbidraget för en likvärdig skola på 3,5 miljarder. Vilket innebär hälften av det beviljade beloppet. Andra halvan av bidraget får de i höst av Skolverket.  

Ett krav för att få statsbidraget är att huvudmännen måste göra en plan för hur de ska använda pengarna. Den behöver inte skickas in om inte Skolverket ber om det.  

I år har planer från 17 huvudmän kontrollerats av Skolverket. Det gör att Skolverket inte vet vad som står i planerna för övriga 707 huvudmän som får bidrag. 

Login